Reglementen

a. Meld u bij aankomst bij de beheerder en laat u inschrijven.
Ook voor zogenaamde week-enders of seizoensplaatshuurders strekt het tot aanbeveling zich te melden.

b. Plaats uw tent of caravan – in overleg met de beheerder – zo dat anderen geen overlast wordt aangedaan.

c. Glas en papier kunt u storten tegenover de snackbar. Huisvuil in degelijke zakken wordt tijdens het seizoen iedere werkdag bij uw staanplaats opgehaald. Overig c.q. grofvuil dient u zelf af te voeren.

d. Gebruik op het terrein geen overtollige alcoholhoudende dranken. Rook niet daar waar het gevaar oplevert.

e. Om 22:00 uur gaat de nachtrust in, die tot de volgende morgen 07:00 uur duurt. Om 23:00 uur gaat de slagboom dicht. Laat luide gesprekken, gezang en geschreeuw in die tijd achterwege. Het is niet toegestaan in deze periode met motorvoertuigen op of over het terrein te rijden.

f. Heb eerbied voor de natuur. Pluk geen bloemen, verniel geen bomen en struiken. Sport en spel op het daarvoor bestemde terrein.

g. Het graven van kuilen, greppels en gasten, alsmede het aanbrengen van afrasteringen of het aanleggen van siertuintjes om de caravan c.q. tent, in welke vorm ook, is alleen toegestaan in overeenstemming met de beheerder.

h. Honden en katten mogen niet worden achtergelaten bij de caravan c.q. tent en moeten aangelijnd zijn. De honden moeten worden uitgelaten buiten het kampeerterrein. Schepje verplicht plus plastic zakje, dus niet de uitwerpselen op de camping neergooien. Doggy bags op kantoor verkrijgbaar.

i. Vele kampeerders willen rustig van hun vakantie genieten. Het gebruik van radio of andere mechanische muziek buiten de caravan, tent of auto is alleen toegestaan op het betreffende nummer van de kampeerder en mag niet tot last zijn van de buren. Sluit uw autoportieren zachtjes.

j. Iedere gebruiker van de op het terrein aanwezige toiletten en wasgelegenheden is verplicht na gebruik deze schoon achter te laten. Spoel dus na het gebruik zorgvuldig door. Ouders, maak uw kinderen daarop attent! Kinderen beneden zes jaar mogen zonder goede geleide de wasgelegenheden en toiletten niet betreden.

k. Bezoekers hebben toegang tegen een vastgesteld bedrag, melden is verplicht. De kampeerder die het bezoek ontvang, is verantwoordelijk voor de betaling hiervan. De auto’s of brommers van de bezoekers mogen niet op het terrein, maar op het daarvoor bestemde parkeerterrein.

l. Het is voor kampeerders niet toegestaan meer dan één auto bij de tent of caravan te plaatsen. Parkeren op het parkeerterrein is gratis, zowel voor kampeerders als bezoekers. Houdt u aan de snelheid als aangegeven op de borden (stapvoets). Bromfietsen dienen motor uit te schakelen. Overige parkeerplaatsen zijn in overleg te huur.

m. Het kantoor is gedurende het hoofdseizoen geopend van 9:30 tot 12:00 en van 13:30 tot 16:00 uur. Mocht u buiten deze tijden aankomen of vertrekken of in noodgevallen dan kunt u aanbellen bij privé. Niet bij privé aanbellen voor kleine zaken die tijdens kantooruren kunnen!

n. Men huurt een seizoensplaats voor een gezin: man, vrouw, met of zonder inwonende kinderen. Het zomerseizoen loopt van 1 april tot 1 oktober. Per gehuurde plaats mag één auto op het betreffende nummer geplaatst worden, indien hiervoor plaats is. Dus geen auto’s langs de paden. Bij verhuur van tenten of caravans aan derden, betalen deze kampeerders het normale dagtarief buiten de huurkosten. Verhuurders zijn verantwoordelijk voor de betaling hiervan. Bij afwezigheid in het hoofdseizoen behouden wij ons het recht voor, de plaats voor vakanties te verhuren.

o. De stroomvoorziening gaat in overleg met de beheerder. Er wordt geëist, dat de aansluitkabel geaard moet zijn en van goedgekeurde kwaliteit. Het is de beheerder toegestaan om met de huurders het stroomverbruik ofwel het aangeslotene op het elektrisch net te controleren. Elektrische kooktoestellen, verwarming, strijkijzers, wasmachines e.d. mogen niet worden gebruikt. Voor een stacaravan is het maximale 4 amp. Wanneer door onoordeelkundig gebruik de zekering doorslaat, is dit voor rekening van de kampeerder (€35,00). Voor elke extra lamp of aansluiting buiten de caravan wordt €12,50 extra berekend.

p. Televisie antennes mogen worden geplaatst, zonder tuidraden en in overleg met de beheerder.

q. Klachten kunnen gemeld worden op kantoor bij de beheerder.

r. Het risico van het aanrichten van schades buiten of op de camping van landbouwgewassen en andere voorvallen als storm en brand is uiteraard voor rekening van de betrokken kampeerders.

s. Stel orde op zaken bij vertrek, opdat een ander niet met uw rommel zit opgescheept. Zorg er voor dat de gebruikte plaats schoon wordt achtergelaten (geen waslijnen en touwen aan de bomen laten zitten).

t. Bij vertrek is afmelden verplicht. Seizoensplaatsen moeten voor 1 juni betaald zijn. 1e aanbetaling €150,00 voor 15 oktober.

u. Het zomerseizoen eindigt per 1 oktober. Alle kampeergelegenheden moeten voor deze datum worden klaargemaakt. Water e.d. wordt rond deze datum afgesloten. Neem ook waardevolle spullen mee naar huis, ter voorkoming van diefstal.

v. Indien u uw caravan wenst te verkopen, meld dit dan bij de beheerder. Het plaatsen van te koop borden op uw caravan is niet toegestaan. Uiteraard kunt u wel de caravan online adverteren.

w. Alle seizoensplaatshuurders worden in de gelegenheid gesteld opnieuw te huren voor het komende seizoen, voor 1 oktober, mits de zekerheidsstelling wordt betaalt.

x. In alle geschilpunten, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de beheerder.

y. De beheerder houdt zich het recht voor, bij niet nakomen van het reglement en/of betalingsvoorwaarden, een ieder en/of achtergebleven roerende zaken (tegen kostprijs) van het terrein te verwijderen en verdere toegang te ontzeggen.